Server #1
Loading server...
Nội dung phim

Youjuu Toshi,

Có Trái đất, thế giới quen thuộc của chúng ta, và sau đó là Thế giới Đen, một chiều không gian song song mà rất ít người biết đến. Trong nhiều thế kỷ, một hiệp ước giữa hai thế giới đã được quan sát để duy trì hòa bình, và các điều khoản phải sớm được thương lượng và gia hạn để tiếp tục hòa hợp tương đối.Lần này, có một phe chủ chiến sẽ không dừng lại ở việc ngăn cản việc ký kết một hiệp ước mới về hòa bình giữa các chiều. Hai đặc vụ của tổ chức ưu tú được gọi là Vệ binh đen - những người bảo vệ sự cân bằng giữa hai thế giới - chịu trách nhiệm đảm bảo sự thành công của hiệp ước.

BÌNH LUẬN PHIM