Nhất Nhân Chi Hạ: Tú Thiết Trọng Hiện

(2024)
01/01 HHTQ, HHTQ 3D
#Kẻ Ngoại Đạo #Nhất Nhân Chi Hạ
Server #1
Loading server...
Nội dung phim

Nhất Nhân Chi Hạ: Tú Thiết Trọng Hiện, 2024

Trương Sở Lam và Phùng Bảo Bảo được công ty Đâu Cũng Được phái đi làm 1 nhiệm vụ đặc biệt, hộ tống 1 bảo đao cổ Điệt Hoàn đến biên giới, hoàn thành ước định mấy chục năm với nhà Ishikawa Doanh quốc. 2 người sẽ phải đối mặt với đồng đội xa lạ, hoàn cảnh ác liệt của mùa đông phía Bắc và cả cường địch lúc nào cũng chăm chăm cướp đao. 1 trận chiến bảo vệ Điệt Hoàn ở nhà Ishikawa sắp bắt đầu.

BÌNH LUẬN PHIM