Kẻ Ngoại Đạo phần 5 – Hitori no Shita: The Outcast ss5 (12/12)

Category:
Release
Status:

Kẻ Ngoại Đạo phần 5 – Hitori no Shita: The Outcast ss5 – Nhất Nhân Chi Hạ Phần 5

Bộ phim kể về câu chuyện của Trương Sở Lam, Phùng Bảo Bảo cùng đám người làm công truy bắt Trần Đoá, đi tới thôn Bích Du. Trong lúc điều tra chân tướng Trần Đoá sát hại Liêu Trung, việc xử lý Mã Tiên Hồng và Tu Thân Lô như đạn đã lên nòng. Đêm gió lớn trăng mờ, chính là lúc phóng hoả, đại chiến hết sức căng thẳng! Phần Quyết Chiến Bích Du Thôn mạnh mẽ đánh tới.