Server #1
Loading server...
Nội dung phim

Kara no Kyoukai: Mirai Fukuin, 01/01

Mirai Fukuin: Vị lai phúc âm (Điều lành ở tương lai) là chương thứ 8 nằm trong bộ tiểu thuyết Kara no Kyoukai (Ranh giới của hư không).

BÌNH LUẬN PHIM