Dr. Stone ss3: New World (09/??)

Release
Status:

Phần thứ ba của Tiến sĩ Stone hồi sinh thế giới bằng khoa học