Đồ Đệ Của Ta Đều Là Nữ Ma Đầu (43/??)

Category:
Release
Status:

Lục Tinh Viễn xuyên việt thành dị giới đệ nhất ma đầu.

Nhưng mà, hắn mới vừa độ kiếp thất bại, tu vi mất hết, đối mặt thế cuộc nguy cấp tới cực điểm!

Ở ngoài, có vô số chính đạo môn phái tìm cách vây quét Lục Tinh Viễn.

Bên trong, có chín cái tuyệt sắc vô song nữ đệ tử, mỗi người đều là đại ma đầu. Không phải đã trốn tránh, chính là đang đợi phệ sư.

Đồng thời này giới mười vạn năm không người thành công phi thăng, độ kiếp người toàn bộ sinh tử đạo tiêu!

Cũng may, nguyên chủ lưu lại tuyệt thế song tu thần công 《 Cửu Âm Đăng Tiên Quyết 》.

Chỉ cần thu phục chín vị nữ đệ tử, cùng tu luyện công pháp này, liền có thể tập thể phi thăng thành tiên!

Lục Tinh Viễn: Vì phi thăng thành tiên, bản tôn nhất định phải đem những người nghịch đồ từng cái từng cái nắm về. Đúng, bản tôn tóm các nàng chỉ là vì phi thăng thành tiên, tuyệt đối không có những ý nghĩ khác! Một điểm đều không có!