Bộ Tinh Ti: Nguyên Khởi

Blader Soul (2024)
18/18 HHTQ, HHTQ 3D
Loading server...

Lịch chiếu: Thứ 5

Nội dung phim

Bộ Tinh Ti: Nguyên Khởi, Blader Soul 2024 18/18

Hai người lớn lên trong thế gia. Trải qua nhiều thử thách , rèn luyện họ đã đánh thức được sức mạnh bên trong của mình.Một sức mạnh  biến thiên...

BÌNH LUẬN PHIM