Bách Luyện Phi Thăng Lục

Bai Lian Fei Sheng Lu (2023)
75/?? HHTQ, HHTQ 3D

Lịch chiếu: Thứ 3, Thứ 6

Nội dung phim

Bách Luyện Phi Thăng Lục, Bai Lian Fei Sheng Lu 2023 75/??

Phim kể về câu chuyện thiếu niên sơn thôn Tần Phượng Minh ăn nhầm quả Cửu Diệp Âm Dương, vì vậy mà bước vào con đường tu chân, luyện thần khí, thu thập pháp bảo, bảo vệ chính đạo! Tần Phượng Minh nhờ vào thiên phú cực cao cùng với sự kiên thủ bền bỉ, một mình xông xáo tiên giới đầy rẫy cạm bẫy, bằng sự giúp đỡ của tiểu mỹ nhân Di La thần bí, trở thành truyền thuyết một đời Đạo Tổ.

BÌNH LUẬN PHIM