Nội dung phim

Dragon Ball Z, 7 Viên Ngọc Rồng Z 291/291

Câu chuyện được tiếp diễn sau khi chiến thắng Đại ma vương Picollo ở kỳ đại hội lần trước . Với những cuộc chiến thực sự kinh hoàng với Radic ,Vegadic, Fide, Cell (Xên bọ Hung), Ma Bư.

BÌNH LUẬN PHIM