Alice Gear Aegis Expansion (12/12)

Release
Status:

Câu chuyện lấy bối cảnh ở một thế giới nơi loài người chạy trốn khi các dạng sống máy móc tên là Weiss xâm chiếm trái đất và một nhóm phụ nữ được gọi là Nữ diễn viên đã chiến đấu chống lại chúng. Chiến dịch Aki hiện đã kết thúc và các cuộc tấn công của Weiss cũng giảm đi. Một cô gái tiếp cận các Nữ diễn viên để trở thành chính mình.